ENERGIA ZE SŁOŃCA DLA FIRM

Sprzedawcy energii elektrycznej stale podwyższają ceny. Podwyżki cen prądu dotykają nie tylko gospodarstwa jednorodzinne, ale głównej mierze przedsiębiorców. Tutaj rynek cen energii nie jest regulowany przez URE. W konsekwencji przedsiębiorcy również podwyższają ceny za oferowane produkty czy usługi. Co zrobić, by się przed podwyżkami cen prądu zabezpieczyć? Można zainwestować w fotowoltaikę dla firmy.

Instalacja fotowoltaiczna produkuje darmową energię ze słońca. Rozwiązanie to zyskuje coraz większą rzeszę zwolenników – podróżując po Polsce można to zauważyć. To, jak dużo przedsiębiorstwo zaoszczędzi, zależy od wielkości instalacji. Podstawowym warunkiem jest dobór instalacji pod zapotrzebowanie energetyczne. Dobrze dobrana instalacja to nawet 60% taniej za 1 MWh.

Przedsiębiorstwa mogą generowany przez panele fotowoltaiczne prąd zużyć na dwa sposoby. Po pierwsze mogą go wykorzystać na własne potrzeby. Po drugie wyprodukowane nadwyżki prądy mogą sprzedać do sieci energetycznej. Warunki odsprzedaży regulowane są prawnie. Najczęściej firmy łączą oba rozwiązania – oszczędzając i zarabiając.

Fotowoltaika dla firm – niezależność energetyczna

Inwestycja w fotowoltaikę to decyzja w niezależność przedsiębiorstwa. Zwłaszcza, jeżeli w niedługim czasie będzie można podobnie jak w krajach zachodnich magazynować wyprodukowaną energię. Przeczytaj więcej na ten temat w naszym artykule na temat rozwiązań off-grid i on-grid. Zdarza się, że zakłady energetyczne podczas przeciążenia sieci, nakładają przedsiębiorstwom ograniczenia w zakresie poboru energii (dzieje się tak np. latem). Przedsiębiorca, który ma działającą instalację fotowoltaiczną, nie musi się tym przejmować – sam produkuje energię, którą zużywa. Oprócz powstrzymania ewentualnych strat spowodowanych niedoborem prądu, przedsiębiorca może zarobić na odsprzedaży energii.

Fotowoltaika dla firm – przyjazna energia ze słońca

Prąd ze słońca jest energią czystą, podczas jego produkcji nie dochodzi do emisji CO2. To również sprawia, że świadome firmy, które dbają o swój dobry wizerunek inwestują w odnawialne źródła energii takie jak fotowoltaika. W tym momencie nie chodzi już tylko o korporacje, bo coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw wykazuje chęć dbania o środowisko.

Przedsiębiorca prosumentem – nowelizacja ustawy OZE

Korzystne zmiany dla przedsiębiorców – uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o OZE przewiduje rozszerzenie definicji prosumenta. Pakietem prosumenckim zostaną objęci mali i średni przedsiębiorcy, dla których wytwarzanie energii (w mikroinstalacji do mocy 50 kW) nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Dzięki nowemu brzmieniu ustawy OZE, firmy będą mogły korzystać z systemu opustów, do tej pory dostępnego głównie dla gospodarstw domowych. Bilansowanie da przedsiębiorcom możliwość “magazynowania” nadwyżek wyprodukowanej energii w sieci, a następnie jej odbioru w okresach niższej produkcji. Wytwarzanie energii na własne potrzeby, to mniejsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej i jeszcze szybszy zwrot inwestycji. System opustów to dla firm także proste zasady rozliczenia, bez dodatkowych faktur czy rachunków.