Przygotujemy wycenę instalacji fotowoltaicznej oraz pomożemy w uzyskaniu dotacji 5000 zł dla mikroinstalacji do zaopatrywania w energię budynków mieszkalnych rolników.

 

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową
(z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

O dotację w programie Mój Prąd możesz ubiegać się jeśli:

  • Twoja instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej
    (m.in. posiadasz licznik dwukierunkowy);
  • Twoja instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kWi jest przeznaczona na cele mieszkaniowe;
  • Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 r.i instalacja nie została zakończona przed tą datą;
  • Twoja inwestycja nie jestrozbudowąjuż istniejącej instalacji;

Co zyskasz?

Zwrot do 50% kosztów inwestycjimaksymalnie 5000 zł na instalację.

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT.

Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem
możesz odliczyć od podatku (ulga termomodernizacyjna).

Link strona https://mojprad.gov.pl